Przedstawiamy wizualizację:
Bojadelska Pętla Północna

    Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji trasy rowerowej „Bojadelska Pętla Północna” na terenie Gminy Bojadła. Poniżej przedstawiamy profil trasy rowerowej wraz ze szczegółowym zobrazowanie terenu oraz rodzaju pokonywanej drogi. Pętla ma długość 23,5 km. Ponad połowa trasy rowerowej prowadzi po drogach asfaltowych. Pozostała część trasy prowadzi drogami gruntowymi. W większości trasa przebiega przez tereny leśne. Opracowana wizualizacji została wzbogacona o liczne materiały fotograficzne oraz video ukazujące piękno natury oraz atrakcje turystyczne jakie można napotkać na trasie. Zarówno filmy jak i zdjęcia zostały podzielone na trzy główne kategorie: trasa - ukazująca ukształtowanie terenu, krajobraz - przedstawiający atrakcyjne widoki na ścieżce oraz obiekt- prezentujący liczne zabytki architektury i inne miejsca, które warto zobaczyć na terenie naszej gminy.


    Przy trasie są zlokalizowane między innymi zabytki architektury oraz pomniki przyrody. Początek i koniec trasy znajduje się w Bojadłach przy Pałacu barokowym  wybudowany na przełomie XVII/XVIII w. Właścicielami pałacu była hrabiowska rodzina von Kottwitz. Od 2014 r. w pałacu działa Fundacja Pałac Bojadła, której celem jest propagowanie zabytków rezydencjonalnych Środkowego Nadodrza oraz wspieranie ich właścicieli w udostępnianiu (wirtualnym i realnym) http://www.palacbojadla.org/. Kolejnym zabytkiem jest Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach. Jest to świątynia poewangelicka, wzniesiona w latach 1757–58. Ufundowała ją rodzina Kottwitz, a zaprojektował Carl Gotthard Langhans, twórca Bramy Branderburskiej w Berlinie.

    Największą atrakcją przyrodniczą gminy są Wydmy śródlądowe (Cypel) na południowych zboczu wzniesienia o potocznej nazwie Wiatraczne Wzgórze, w bliskim sąsiedztwie cmentarza. W drodze do Bełcza miniemy powierzchniowy pomnik przyrody „Wiekowa Sośnina”. Za miejscowością Bełcze znajduje się kolejny pomnik powierzchniowy pomnik przyrody „ Tańczące Sosny”.
Więcej o zabytkach i pomnikach przyrody pod adresami:
http://bojadla.pl/PL/3225/Zabytki_Gminne/
http://bojadla.pl/PL/3227/Pomniki_przyrody/

Zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy.

   Widok 3D trasy!

Pobierz ślad GPX